Naše hlavné zásady týkajúce sa súkromia užívateľov a ochrany osobných údajov

 

 • Súkromie užívateľov a ochrana osobných údajov sú ľudským právom.
 • Je našou povinnosťou starať sa o osobné údaje osôb v našej databáze.
 • Osobné údaje sú záväzok a majú byť zhromažďované a spracovávané, len keď je to nevyhnutne nutné.
 • Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neprenajmeme ani ich nebudeme ďalej šíriť či zverejňovať.

 

 

Príslušná legislatíva

Tieto webové stránky, spoločne s našimi obchodnými a vnútornými počítačovými systémami, sú navrhnuté tak, aby boli v súlade s nasledovnou národnou a medzinárodnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov a súkromia užívateľov:

 

 • UK Data Protection Act 1988 (DPA) - (http://www.legislation.gov.uk)
 • EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR) – (https://www.eugdpr.org/)
 • Australian Privacy Act 1988 (APA)
 • SK zákon č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene ďalších zákonov

 

Zhoda týchto webových stránok s vyššie uvedenou legislatívou, ktorá je sama o sebe značne prísna, znamená, že tieto stránky vyhovujú zákonným požiadavkám o ochrane osobných údajov a súkromia užívateľov i mnoho iných zemí a oblastí. Pokiaľ si nie ste istí, či tieto stránky zodpovedajú špecifickým zákonom o ochrane osobných údajov a súkromia užívateľov vo Vašej zemi, kontaktujte prosím nášho inšpektora ochrany osobných údajov (kontakt nájdete nižšie).

 

Osobné údaje, ktoré tieto webové stránky zhromažďujú, prečo ich zhromažďujeme a ako ich chránime

Osobné údaje

Osobné údaje predstavujú detaily, ktoré Vás identifikujú alebo môžu byť použité k Vašej identifikácii, ako je Vaše meno, kontaktné informácie a nákupné histórie.

Správa osobných údajov

Osobné údaje spracovávané za účelom realizácie Vašej objednávky, za účelom vedenia užívateľského účtu a za účelom zasielania obchodných správ podľa zákona 22/2004 Z.z. sú spravované spoločnosťou Václav Čížek Slovakia s.r.o. Osobné údaje spracovávané webovými stránkami Filofax pre ostatné účely, spadajúce pod tieto zásady ochrany osobných údajov, sú spravované spoločnosťou FLB Group Ltd, ktorá je ustanovená ako “správca osobných údajov”.

Tieto webové stránky zhromažďujú a využívajú osobné údaje z nasledujúcich dôvodov:

 

 • Pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy.
 • Vedení uživatelského účtu, pokud si jej zřídíte.
 • Vedenie užívateľského účtu, pokiaľ si ho zriadite.
 • Zasielanie obchodných správ podľa zákona č. 22/2004 Z.z
 • Pre správne a administratívne účely. Môžeme využívať a uchovávať Vaše osobné údaje, vrátane Vaše nákupnej histórie, pre administratívne účely, ktoré môžu zahŕňať napr. účtovníctvo a fakturáciu, audity, overenie kreditných či iných platobných kariet, kontrolu proti podvodom a testovanie systémov, údržbu a vývoj.
 • K zasielaniu informácií o dostupných aktualizáciách a k servisnej komunikácii s Vami.
 • K prevádzaniu propagácie a poskytovaniu informácií o Filofax produktoch.
 • K vylepšovaniu našich webových stránok, produktov a služieb. Môžeme sledovať spôsob, akým vy a ďalší zákazníci využívate naše webové stránky, aby sme mohli identifikovať spôsoby ku zlepšeniu v prospech Vás užívateľov.

 

Realizácia práv a povinností z kúpnej zmluvy a vedenie užívateľského účtu, zasielanie obchodných správ

Spoločnosť Václav Čížek Slovakia s.r.o., ako predávajúci, pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu, pokiaľ si ho zriadite, spracováva tieto Vaše osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo (ak ho oznámite).

Osobné údaje budú pre účely spracovania nutného pre vybavenie objednávky, uzavretia a plnenia zmluvy uchované po dobu trvania zmluvného vzťahu (zahrňuje dobu od okamžiku objednania tovaru do okamžiku prijatia záručnej doby). Pre účely vedenia užívateľského účtu budú vedené po dobu existencie tohto užívateľského účtu. Poskytnutie osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy je povinné a ich neposkytnutie bráni uzavretiu kúpnej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov pre účely vedenia užívateľského účtu je povinné a ich neposkytnutie bráni zriadeniu užívateľského účtu.

Zasielanie obchodných správ podľa zákona č. 22/2004 Z.z.

Vami uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v súvislosti s nákupom výrobku, môže byť spoločnosťou Václav Čížek Slovakia s.r.o. využitá k zasielaniu obchodných správ spoločnosti Václav Čížek Slovakia s.r.o. podľa zákona č. 22/2004 Z.z., v platnom znení, s ponukou obdobného výrobku alebo služby. Osobné údaje budú za účelom zasielania obchodných správ spracovávané po dobu do odvolania súhlasu, respektíve do doby žiadosti o ukončenie spracovania týchto údajov (žiadosti o ukončení zasielania obchodných správ). Poskytnutie osobných údajov pre účely zasielania obchodných správ je dobrovoľné a súhlas so spracovaním osobných údajov pre tieto účely môžete kedykoľvek odvolať, bez toho, aby Vám tým vznikli iné náklady než náklady spojené s predaním (zaslaním) tejto informácie spoločnosti Václav Čížek Slovakia s.r.o.

Sledovanie návštevnosti stránok

Rovnako ako väčšina webových stránok, používajú tieto stránky ku sledovaniu užívateľskej návštevnosti Google Analytics (GA). Tieto údaje používame k určovaniu počtu osôb používajúcich naše stránky, k lepšiemu pochopeniu, odkiaľ tieto osoby na naše stránky vstupujú, ako ich používajú, a ktoré konkrétne stránky prechádzajú.

Aj keď GA zaznamenáva údaje, ako je Vaše geografické umiestnenie, zariadenie, internetový prehliadač a operačný systém, žiadna z týchto informácií Vás osobne neidentifikuje. GA tiež zaznamenáva IP adresu Vášho počítača, ktorá by mohla byť použitá k Vašej osobnej identifikácii, ale k týmto informáciám nám Google neposkytuje prístup. Google považujeme za spracovateľov osobných údajov.

GA používa cookies. Podrobné informácie o cookies môžete nájsť v zásadách vývojárov Google. Naše webové stránky používajú implementáciu analytics.js od GA.

Zakázaním cookies vo Vašom internetovom prehliadači zamedzíte GA v sledovaní akýchkoľvek častí Vašej návštevy na jednotlivých stránkach v rámci týchto webových stránok.

Náš blog

Ak si prajete pridať komentár k akýmkoľvek článkom zverejňovaným na našom blogu, meno a emailová adresa, ktorú zadáte spoločne s týmto komentárom, bude uložená do databázy tejto webové stránky spolu s IP adresou Vášho počítača, časom a dátumom, kedy ste daný komentár zadali. Tieto informácie sú použité len k Vašej identifikácii ako prispievateľa v sekcii komentárov príslušného článku blogu a nie je predávania žiadnemu z nižšie uvedených spracovateľov osobných údajov. Na verejne prístupnej webovej stránke bude zobrazené len Vaše meno.

Váš komentár a k nemu priradené osobné údaje zostanú na tejto stránke, až do chvíle, keď buď 1.) odstránime komentár, alebo 2.) odstránime článok z blogu. Pokiaľ by ste si priali komentár a priradené osobné údaje vymazať, prosím zašlite nám email na adresu [email protected] alebo [email protected] z emailovej adresy, ktorú ste použili pre vloženie komentára.

POZNÁMKA: Pri zadávaní komentára do príslušného poľa u akéhokoľvek článku na našom blogu zverejnením na týchto webových stránkach, by ste sa mali vyhnúť akýmkoľvek informáciám, ktoré by mohli viesť k identifikácii Vašej osoby.

Kontaktné formuláre a emailové odkazy

Pokiaľ si zvolíte možnosť kontaktovať nás pomocou kontaktného formulára na našej stránke „Kontaktujte nás“ alebo cez emailový odkaz, žiadny z Vami zadaných údajov nebude touto webovou stránkou uložený, ani nebude prevedený či spracovávaný žiadnym zo spracovateľov osobných údajov uvedených nižšie v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto údaje budú vložené do emailu a zaslané nám cez Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Naše SMTP servery sú chránené pomocou TLS (niekedy uvádzané ako SSL), čo znamená, že obsah emailu je zašifrovaný pomocou SHA-2, 256-bit kódovaný, ešte predtým, než je zaslaný cez internet. Obsah emailu je následne dešifrovaný našimi lokálnymi počítačmi a zariadeniami.

Emailový newsletter

Pokiaľ sa prihlásite k zasielaniu nášho emailového newslettera, emailová adresa, ktorú zadáte pri prihlasovaní, bude preposlaná na nášho poskytovateľa emailových marketingových služieb DotMailer a spoločnosť Václav Čížek Slovakia s.r.o. DotMailer i spoločnosť Václav Čížek Slovakia s.r.o. považujeme za spracovateľa osobných údajov. Emailová adresa, ktorú zadáte, bude uložená v rámci vlastnej databázy tejto webovej stránky, ale nebude uložená do žiadneho z našich vnútorných počítačových systémov.

Vaše emailová adresa zostane v databáze spoločnosti Václav Čížek Slovakia s.r.o. a DotMailer po dobu, keď budeme využívať služby DotMailer pre emailový marketing alebo do doby, keď sami požiadate o odstránenie zo zoznamu. To môžete urobiť odhlásením prostredníctvom odkazu k odhláseniu, ktorý je obsiahnutý v každom emailovom newsletteri, ktorý Vám zasielame, prípadne požiadaním o výmaz zo zoznamu prihlásených prostredníctvom emailu. Pri žiadosti o výmaz zo zoznamu cez email, zašlite prosím tento email na adresu [email protected] alebo [email protected] z emailovej adresy, ktorú ste zadali pri prihlasovaní k newslettera.

 

Ako ukladáme Vaše osobné údaje

Tieto webové stránky sú hostované Amazon Web Services (AWS) cez dátové stredisko so sídlom vo Frankfurte. Všetky AWS služby sú v súlade s Obecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Pri audite pripravenosti na službu GDPR, odborníci na bezpečnosť a dodržiavanie predpisov potvrdili, že AWS má vhodné a účinné technické a organizačné opatrenia pre spracovateľa osobných údajov k zabezpečeniu osobných údajov v súlade s GDPR.

Chránime bezpečnosť Vašich informácií behom prenosu pomocou softwaru Secure Sockets Layer (SSL), ktorý šifruje informácie, ktoré zadáte.

Aby ste si mohli byt istí, že Váš prístup na naše webové stránky je bezpečný, nemali by ste s nikým zdielať Vaše prihlasovacie údaje. Po dokončení používania webových stránok by ste sa mali odhlásiť, hlavne ak by mohli mať k Vášmu počítaču či zariadeniu prístup nejaké ďalšie osoby. To je dôležité predovšetkým v prípade, že používate nejaký verejne prístupný počítač.

Informácie o platbe

Ak nakupujete naše produkty cez internet, Váš webový prehliadač sa pripojí k webovej stránke prostredníctvom SSL ("Secure Sockets Layer"). SSL je štandardný priemyslový protokol pre šifrovanie cez internet.

Všetky Vaše osobné údaje sú pri svojej ceste internetom zašifrované, do a z tejto webovej stránky. Ak je informácia zašifrovaná, je zakódovaná medzi Vaším počítačom a naším serverom. Daná informácia je dekódovaná, až potom, čo ju bezpečne prijmeme. Je to rýchly a bezpečný spôsob, ktorý zabezpečuje, že Vaše osobné údaje nemôžu byť prečítané nikým iným. Avšak rovnako ako u akéhokoľvek štandardného emailu, budú emaily obsahujúce Vaše osobné údaje zaslané do alebo od Filofaxu zasielané v nezašifrovanom formáte.

Vaše informácie budeme uchovávať po dobu potrebnú pre ich spracovanie. Napr. keď nakúpite na tejto webovej stránke, môžete si založiť účet alebo sa prihlásiť ako hosť. V obidvoch prípadoch budeme uchovávať informácie vzťahujúce sa k Vášmu nákupu po dobu, ktorá nám umožní spracovať alebo odpovedať na akékoľvek reklamácie, dotazy či pripomienky. Informácie tiež môžu byť zachované, aby sme mohli neustále vylepšovať naše služby.

Budeme aktívne revidovať informácie, ktoré uchovávame a bezpečne ich vymažeme vo chvíli, keď už nie je zo zákonných, obchodných či zákazníckych dôvodov nutnosť ich uchovávať.

Šifrovanie

Šifrovanie uložených dát sa používa k zaisteniu, že citlivé dáta uložené na diskoch nie sú čitateľné pre žiadneho iného užívateľa či aplikáciu bez platného kľúča. Používame šifrovanie na strane serveru (SSE) využívajúceho šifrovanie AES-256 od Amazon Web Services.

Cookies

Filofax webové stránky, emailové správy, a reklamy môžu používať "cookies" a ďalšie technológie ako sú „pixelové tagy“. Tieto technológie nám pomáhajú lepšie porozumieť chovaniu užívateľov, hovoria nám, ktoré časti našich webových stránok ľudia navštívili, a zvyšujú a merajú účinnosť reklám a webových vyhľadávaní. Informácie od súborov „cookies“ a ďalších technológií spracovávame ako neosobné údaje. Avšak, do tej miery, že IP adresy či podobné identifikátory sú zákonom na ochranu údajov v Európskej Únii považované za osobné informácie, spracovávame tieto identifikátory tiež ako osobné údaje. Z dôvodu, že sú neosobné údaje kombinované s osobnými údajmi, spracovávame tieto kombinované údaje ako osobné údaje za účelom dodržania týchto zásad ochrany osobných údajov.

Zakázaním cookies vo Vašom internetovom prehliadači znemožníte Filofaxu, či iným tretím stranám, sledovanie akejkoľvek časti Vašej návštevy jednotlivých stránok v rámci týchto webových stránok.

Umožňujeme vymazanie obsahu o zákazníkoch na vyžiadanie cez emailovou správu zaslanú na [email protected] alebo [email protected].

Vyžiadanie kópie Vašich osobných informácií

Kedykoľvek si môžete vyžiadať kópiu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré si o Vás FLB Group Ltd. alebo Václav Čížek s.r.o. uchováva. Kópiu osobných údajov poskytujeme bezplatne.

Táto požiadavka musí byť podaná písomne a musí obsahovať nasledujúce:

 

 • Vaše meno a korešpondenčnú adresu.
 • Detaily Vašej požiadavky.
 • Akékoľvek detaily, ktoré nám pomôžu vyhľadať informáciu, ktorá je predmetom Vašej požiadavky, napr. odkaz na emailovou adresu, telefónne číslo, ...

 

Musíte tiež poskytnúť:

 

 • Fotokópiu Vášho občianskeho preukazu, aby sme si mohli overiť Vašu identitu.
 • Váš podpis a dátum zadania požiadavky.

 

Pokiaľ žiadate za inú osobu, je požadovaná podpísaná plná moc od danej osoby. Vašu požiadavku prosím zasielajte na:

   Data Protection Manager
   FLB Group Ltd
   Thornybank Industrial Estate
   Dalkeith, Midlothian
   EH22 2NE
   United Kingdom

 

alebo

   eshop sk.filofax.com
   Václav Čížek s.r.o.
   Do Čerous 2620/11
   193 00 Praha 9
   Česká republika

 

O servere týchto webových stránok

Tieto webové stránky sú hostované prostredníctvom Amazon Web Services (https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/) cez dátové stredisko so sídlom vo Frankfurte. Všetok prevoz (presun súborov) medzi týmito webovými stránkami a Vašim prehliadačom je zabezpečený a sprostredkovaný cez HTTPS.

 

Naši spracovatelia údajov – tretia strana

Ku spracovaniu osobných údajov našim menom využívame niekoľko tretích strán. Títo spracovatelia boli starostlivo vyberaní a všetci spĺňajú podmienky vyššie zmienenej legislatívy.

Osobné údaje spracovávané za účelom realizácie Vašej objednávky a vedenie užívateľského účtu, ktoré sú spravované spoločnosťou Václav Čížek s.r.o., sú poskytované spoločnosti FLB Group Ltd, a to za účelom zaistenia programového vybavenia vrátane úložiska dát v rozsahu, v akom nám svoje osobné údaje poskytnete. Pokiaľ je to v súvislosti s realizáciou objednávky, dodaním a doručením tovaru nutné, poskytuje spoločnosť Václav Čížek s.r.o. Vaše osobné údaje ďalej partnerským spoločnostiam za účelom prevedenia platby za tovar a dodanie a doručenie tovaru prostredníctvom tretích osôb zaisťujúcich prepravu zásielok. Títo partneri nie sú oprávnení predávať Vaše osobné údaje tretím osobám.

Osobné údaje spracovávané pre ostatné účely spoločnosti FLB Group Ltd. sú poskytované spoločnosťou Václav Čížek s.r.o. za účelom ponuky obchodu a služieb a šírenie reklamy vrátane zasielania reklamných zdielaní elektronickými prostriedkami (zasielanie newsletterov) a ďalej sú poskytované:

 Amazon Web Services    EU Data Protection
 Google Analytics    Privacy Policy
 DotMailer    Privacy Policy
 AWIN    Privacy Policy
 Agorapulse    GDPR
 GoPay    Bezpečnosť

 

Narušenie dát

Oznámime akýkoľvek protiprávny únik dát z databázy týchto webových stránok alebo z databázy našich spracovateľov osobných údajov všetkým príslušným osobám a úradom behom 72 hodín od narušenia, pokiaľ je zjavné, že boli uložené osobné údaje ukradnuté identifikovateľným spôsobom.

 

Správca údajov

Správcom údajov týchto webových stránok je:

Václav Čížek s.r.o., IČO: 03440478, v OR Mestkého súdu Praha, oddiel C, vložka 231324, vo vzťahu k osobným údajom spracovávaným za účelom realizácie Vašej objednávky, vedenie užívateľského účtu a zasielanie obchodných správ podľa zákona č. 22/2004 Z.z.

FLB Group Ltd, registrovaná v Škótsku s číslom spoločnosti: 7315, vo vzťahu k osobným údajom spracovávaným za ostatnými účelmi.

 Adresa sídla FLB Group Ltd:
 30 Semple Street
 Edinburgh
 EH3 8BL
 United Kingdom

 

 Adresa kancelárie FLB Group Ltd:
 Thornybank Industrial Estate
 Dalkeith, Midlothian
 EH22 2NE
 United Kingdom

 

 Inšpektor ochrany osobných údajov:
 Paní Julie Bryant, Manager
 Telefon: +44 (0) 131 663 1971
 Email: [email protected]

 

 Adresa sídla Václav Čížek s.r.o.:
 Do Čertous 2620/11
 193 00 Praha 9
 Česká republika

 

Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu čas od času meniť v súlade s legislatívou alebo priemyslovým vývojom. O týchto zmenách nebudeme našich zákazníkov alebo užívateľov webových stránok výslovne informovať, miesto toho doporučujeme, aby ste príležitostne kontrolovali túto stránku, kde budú akékoľvek zmeny zásad uvedené.